ข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 ก.ค. 2560 15:50

เปิดเผยราคากลางงานปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างศาลาที่ประทับ ที่ โรงเรียนการบิน 19 ก.ค.60)

ปร.4

ปร.5(ก)

ปร.5(ข)


ปร.6

เปิดเผยราคากลาง งานปรับปรุงถนน จ.7 ศาลาที่ประทับ ที่ โรงเรียนการบิน(22 มิ.ย.60)

ปร.4

ปร.5(ก)

ปร.6

เปิดเผยราคากลาง งานปรับปรุงหลังคาคลุม บ.ฝ.20 ที่ โรงเรียนการบิน(22 มิ.ย.60)4

ปร.4

ปร.5(ก)

ปร.6

เปิดเผยราคากลาง งานติดตั้งตะแกรงกันนกอาคารโรงจอดรถ ร.ย.ล. และ อาคาร บก.ศรภ. เรือนรับรองที่ประทับ ที่ โรงเรียนการบิน(21 มิ.ย.60)4

ปร.4

ปร.5(ก)

ปร.6

เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ที่ ศป.ปส.รร.การบิน จำนวน ๑ ระบบ
เปิดเผยราคากลาง งานซ่อมแซมบ้านพักอาศัยข้าราชการ(น.สัญญาบัตร) ถนน 20 ที่ รร.การบิน

ปร.4

ปร.5(ก)

ปร.6

เปิดเผยราคากลาง ซื้อเครื่องออกกำลังกายสำหรับอาคารอเนกประสงค์ รร.การบิน (9 มี.ค.60)

รายการเครื่องออกกำลังกายสำหรับอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนการบิน (9 มี.ค.60)

เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อตำราและอุปกรณ์การเรียนการสอนประจำตัวศิษย์การบิน (21 ก.พ.60)

รายการตำราและอุปกรณ์การเรียนการสอนประจำตัวศิษย์การบิน(21 ก.พ.60)

ร่างประกาศประกวดราคา (13 ม.ค.60)

ร่างประกาศโรงเรียนการบิน (13 ม.ค.60)

ร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างสร้างตึกแถวมาตรฐาน 10 ครอบครัว (13 ม.ค.60)

เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อเครื่องหั่นย่อยไม้สดขนาด 16 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง (21 ธ.ค.59)

เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเชลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 12 KW จำนวน ๑ ระบบ (21 ธ.ค.59)

เปิดเผยราคากลาง งานปรับปรุงอาคารหมายเลข 2063 _โรงฝึกกีฬาค่ายพักศิษย์การบิน_ ที่ โรงเรียนการบิน (19 ธ.ค.59)

ปร.4

ปร.5(ก)

ปร.6

เปิดเผยราคากลางสนามกอล์ฟทองใหญ่ โรงเรียนการบิน ระยะที่1 (16 ธ.ค.59)

ปร.4

ปร.5(ก)

ปร.6

เปิดเผยราคากลางงานจ้างปรับปรุงสระว่ายน้ำ (16 ธ.ค.59)

ปร.4

ปร.5(ก)

ปร.5(ข)

ปร.6

เปิดเผยราคากลาง งานปรับปรุงเอกลักษณ์สนามกอล์ฟ โรงเรียนการบิน บริเวณสวนน้ำจิตตระการ (16 ธ.ค.59)

ปร.4

ปร.5(ก)

ปร.6

เปิดเผยราคากลาง งานซ่อมแซมบ้านพักอาศัยข้าราชการ (ครูการบิน) ถนน 21 ที่ โรงเรียนการบิน (16 ธ.ค.59)

ปร.4

ปร.5(ก)

ปร.6

เปิดเผยราคากลาง งานซ่อมแซมบ้านพักอาศัยข้าราชการ (นายทหารสัญญาบัตร)ถนน20ที่โรงเรียนการบิน (16 ธ.ค.59)

ปร.4

ปร.5(ก)

ปร.6

เปิดเผยราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารนอนทหารกองประจำการ (ร้อย รก.พัน.อย.) ที่ รร.การบิน (16 ธ.ค.59)

ปร.4

ปร.5(ก)

ปร.5(ข)

ปร.6

เปิดเผยราคากลางงานสร้างสนามฟุตซอลมาตรฐาน รร.การบิน (16 ธ.ค.59)
ปร.4

ปร.5(ก)

ปร.6

เปิดเผยราคากลางปรับปรุงอาคารนอนทหารกองประจำการ ร้อยทหารสารวัตร ที่ โรงเรียนการบิน (16 ธ.ค.59)

ปร.4

ปร.5(ก)

ปร.5(ข)

ปร.6

เปิดเผยราคากลาง งานซ่อมแซมท่อประปาสถานีเรดาร์ ASR ที่ โรงเรียนการบิน (18 พ.ย.59)

ปร.4

ปร.5(ก)

ปร.5(ข)

ปร.6

เปิดเผยราคากลาง งานปรับปรุงบันไดหนีไฟหอบังคับการบิน ที่ โรงเรียนการบิน (18 พ.ย.59)

ปร.4

ปร.5

ปร.6

เปิดเผยราคากลาง งานปรับปรุงอาคารห้องพัก เจ้าหน้าที่เวรโรงจักรไฟฟ้า ฝ่ายสาธารณูปการ แผนกช่างโยธา กองบริการ โรงเรียนการบิน ที่ โรงเรียนการบิน (18 พ.ย.59)

ปร.4

ปร.5(ก)

ปร.6

ปรับปรุงอาคารโรงผสมสารเคมีที่ รร.การบิน (18 พ.ย.59)

ปร.4

ปร.5(ก)

ปร.6

เปิดเผยราคากลาง งานสร้างโรงจอดรถขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า ที่ โรงเรียนการบิน (18 พ.ย.59)

ปร.4

ปร.5(ก)

ปร.6

เปิดเผยราคากลาง งานปรับปรุงลำรางภายในแนวรั้วข้างจุดรักษาการณ์ที่ 5 ที่ โรงเรียนการบิน (18 พ.ย.59)

ปร.4

ปร.5(ก)

ปร.6

เปิดเผยราคากลาง งานปรับปรุงห้องน้ำทหารกองประจำการ ที่ โรงเรียนการบิน (18 พ.ย.59)

ปร.4

ปร.5(ก)

ปร.6

เปิดเผยราคากลาง งานปรับปรุงอาคารหมายเลข 2014 (กองฝึกการบิน) ที่ โรงเรียนการบิน (18 พ.ย.59)

ปร.4

ปร.5(ก)

ปร.6

เปิดเผยราคากลาง งานปรับปรุงอาคาร กองบัญชาการ ที่ โรงเรียนการบิน (18 พ.ย.59)

ปร.4

ปร.5(ก)

ปร.6

เปิดเผยราคากลางงานปรับปรุงถนนภายใน โรงเรียนการบิน (แผนกช่างโยธา กองบริการ โรงเรียนการบิน) จังหวัดนครปฐม (8 พ.ย.59)

ปร.4

ปร.5(ก)

ปร.6

เปิดเผยราคากลางปรัปปรุงห้องน้ำ-ห้องสุขา เจ้าหน้าที่สนับสนุนภารกิจการฝึกศิษย์การบิน จว.นครปฐม (8 พ.ย.59)

ปร.4

ปร.5(ก)

ปร.6

เปิดเผยราคากลางปรับปรุงค่ายพักศิษย์การบินพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่ รร.การบิน จว.นครปฐม (8 พ.ย.59)

ปร.4

ปร.5(ก)

ปร.6

เปิดเผยราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม แผนกฝึกยังชีพ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม (8 พ.ย.59)

ปร.4

ปร.5(ก)

ปร.6

เปิดเผยราคากลางงานปรับปรุงถนนภายใน โรงเรียนการบิน (แยกค่ายพักศิษย์การบิน - โรงพละศึกษาการบิน) จังหวัดนครปฐม (8 พ.ย.59)

ปร.4

ปร.5(ก)

ปร.6

เปิดเผยราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2061 (โรงอาหารศิษย์การบิน) ที่ โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม (8 พ.ย.59)

ปร.4

ปร.5(ก)

ปร.6

เปิดเผยราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารที่พัก เจ้าหน้าที่แผนกฝึกยังชีพ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน สร้างที่ อ.บ่อพลอย กาญจนบุรี (8 พ.ย.59)

ปร.4

ปร.5(ก)

ปร.6

เปิดเผยราคากลางงานจ้างซ่อมระบบส่งน้ำดิบ ถังตกตะกอน ระบบจ่ายสารเคมี และระบบจ่ายน้ำประปา ที่ รร.การบิน (27 ก.ย.59)

ปร.4

ปร.5(ก)

ปร.6

เปิดเผยราคากลางงานจ้างปรับปรุงบ้านพักอาศัยข้าราชการ (น.ประทวน) อาคารหมายเลข ป.3110 ที่ โรงเรียนการบิน (14 ก.ย.59)

ปร.4

ปร.5(ก)

ปร.6

เปิดเผยราคากลางงานจ้างปรับปรุงบ้านพักอาศัยข้าราชการ (น.ประทวน) อาคารหมายเลข ป.3108 ที่ โรงเรียนการบิน (14 ก.ย.59)

ปร.4

ปร.5(ก)

ปร.6

ปิดเผยราคากลางงานจ้างปรับปรุงบ้านพักอาศัยข้าราชการ (น.ประทวน) อาคารหมายเลข ป.3107 ที่ โรงเรียนการบิน (14 ก.ย.59)

ปร.4

ปร.5(ก)

ปร.6

เปิดเผยราคากลางงานจ้างปรับปรุงบ้านพักอาศัยข้าราชการ (น.ประทวน) อาคารหมายเลข ป.3106 ที่ โรงเรียนการบิน (14 ก.ย.59)

ปร.4

ปร.5(ก)

ปร.6

ปิดเผยราคากลางงานจ้างปรับปรุงบ้านพักอาศัยข้าราชการ (น.ประทวน) อาคารหมายเลข ป.3105 ที่ โรงเรียนการบิน (14 ก.ย.59)

ปร.4

ปร.5(ก)

ปร.6

เปิดเผยราคากลางงานจ้างปรับปรุงบ้านพักอาศัยข้าราชการ (น.ประทวน) อาคารหมายเลข ป.3104 ที่ โรงเรียนการบิน (14 ก.ย.59)

ปร.4

ปร.5(ก)

ปร.6

เปิดเผยราคากลางงานจ้างปรับปรุงบ้านพักอาศัยข้าราชการ (น.ประทวน) อาคารหมายเลข ป.3102 ที่ โรงเรียนการบิน (14 ก.ย.59)

ปร.4

ปร.5(ก)

ปร.6


ปิดเผยราคากลางงานจ้างปรับปรุงบ้านพักอาศัยข้าราชการ (น.ประทวน) อาคารหมายเลข ป.3101 ที่ โรงเรียนการบิน (14 ก.ย.59)

ปร.4

ปร.5(ก)

ปร.6

เปิดเผยราคากลางงานจ้างปรับปรุงบ้านพักอาศัยข้าราชการ (น.ประทวน) อาคารหมายเลข ป.3099 ที่ โรงเรียนการบิน (14 ก.ย.59)


ปร.4

ปร.5(ก)

ปร.6

เปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงบ้านพักอาศัยข้าราชการ (น.ประทวน)อาคารหมายเลข ป3098 ที่ รร.การบิน (14 ก.ย.59)

ปร.4


ปร.5(ก)

ปร.6

เปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงบ้านพักอาศัยข้าราชการ (น.ประทวน)อาคารหมายเลข ป3097 ที่ รร.การบิน (14 ก.ย.59)

ปร.4

ปร.5(ก)

ปร.6

เปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงบ้านพักอาศัยข้าราชการ (น.ประทวน)อาคารหมายเลข ป3096 ที่ รร.การบิน (14 ก.ย.59)

ปร.4

ปร.5(ก)

ปร.6

เปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงบ้านพักอาศัยข้าราชการ (น.ประทวน)อาคารหมายเลข ป3095 ที่ รร.การบิน (14 ก.ย.59)


ปร.4

ปร.5(ก)

ปร.6

เปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงบ้านพักอาศัยข้าราชการ (น.ประทวน)อาคารหมายเลข ป3094 ที่ รร.การบิน (14 ก.ย.59)

ปร.4

ปร.5(ก)

ปร.6

เปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงบ้านพักอาศัยข้าราชการ (น.ประทวน)อาคารหมายเลข ป3093 ที่ รร.การบิน (14 ก.ย.59)


ปร.4

ปร.5(ก)

ปร.6

เปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงบ้านพักอาศัยข้าราชการ (น.ประทวน)อาคารหมายเลข ป3092 ที่ รร.การบิน (14 ก.ย.59)


ปร.4

ปร.5(ก)

ปร.6

ปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงบ้านพักอาศัยข้าราชการ (น.ประทวน)อาคารหมายเลข ป3091 ที่ รร.การบิน (14 ก.ย.59)

ปร.4

ปร.5(ก)

ปร.6

เปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงบ้านพักอาศัยข้าราชการ (น.ประทวน)อาคารหมายเลข ป3090 ที่ รร.การบิน (14 ก.ย.59)


ปร.4

ปร.5(ก)

ปร.6

เปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงบ้านพักอาศัยข้าราชการ (น.ประทวน)อาคารหมายเลข ป3089 ที่ รร.การบิน (14 ก.ย.59)

ปร.4

ปร.5(ก)

ปร.6

เปิดเผยราคากลางงานจ้างปรับปรุงสำนักงานและที่พักเพื่อรองรับ บ.ฝ.๒๐ และ ฮ.๖ มาประจำการ ณ โรงเรียนการบิน (6 ก.ย.59)

ปร.4

ปร.5(ก)

ปร.5(ข)

ปร.6

เปิดเผยราคากลางงานจ้างปรับปรุงบ่อเก็บน้ำดิบ ที่ โรงเรียนการบิน (6 ก.ย.59)


ปร.4

ปร.5(ก)

ปร.5(ข)

ปร.6

เปิดเผยราคากลางงานจัดซื้ออุปกรณ์ซ่อม FLASHING LIGHT พร้อมติดตั้งที่ รร.การบิน (13 พ.ค.59)

เปิดเผยราคากลางงานปรับปรุงอาคารนอนร้อยสนับสนุน พัน.อย.รร.การบิน (27 เม.ย.59)


ปร.4

ปร.5(ก)

ปร.5(ข)

ปร.6

เปิดเผยราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารนอนกองร้อยฝึกทหารใหม่ รร.การบิน (27 เม.ย.59)


ปร.4

ปร.5(ก)

ปร.5(ข)

ปร.6

เปิดเผยราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารป้อมยามจุดรักษาการณ์ที่ 8 โรงเรียนการบิน (อาคารหมายเลข 2114) (27 เม.ย.59)


ปร.4

ปร.5(ก)

ปร.6

ปิดเผยราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารป้อมยามจุดรักษาการณ์ที่ 7 โรงเรียนการบิน (อาคารหมายเลข 2107) (27 เม.ย.59)

ปร.4

ปร.5(ก)

ปร.6

เปิดเผยราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารป้อมยามจุดรักษาการณ์ที่ 6 โรงเรียนการบิน (อาคารหมายเลข 2105) (27 เม.ย.59)

ปร.4

ปร.5(ก)

ปร.6

เปิดเผยราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารป้อมยามจุดรักษาการณ์ที่ 3 โรงเรียนการบิน(อาคารหมายเลข 1171) (27 เม.ย.59)

ปร.4

ปร.5(ก)

ปร.6

เปิดเผยราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารป้อมยามจุดรักษาการที่ 4 โรงเรียนการบิน (อาคารหมายเลข 2098) (27 เม.ย.59)


ปร.4

ปร.5(ก)

ปร.6

เปิดเผยราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารป้อมยามจุดรักษาการณ์ที่ 5 รร.การบิน (27 เม.ย.59)


ปร.4

ปร.5(ก)

ปร.6

เปิดเผยราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารป้อมยามจุดรักษาการณ์ที่ 2 โรงเรียนการบิน (อาคารหมายเลข 1172) (27 เม.ย.59)


ปร.4

ปร.5(ก)

ปร.6

เปิดเผยราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารป้อมยามจุดรักษาการณ์ที่ 1 รร.การบิน (27 เม.ย.59)


ปร.4

ปร.5(ก)

ปร.6

เปิดเผยราคากลางงานจัดซื้อตำราและอุปกรณ์การเรียนการสอนประจำตัวศิษย์การบิน (9 ก.พ.59)


เปิดเผยราคากลาง งานจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบควบคุมระบบปฏิบัตการทางภาษา (27 ม.ค.59)


ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงระบบท่อสูบส่งน้ำเสียส่วนที่่1 (26 ม.ค.59)


ประกาาศผู้ชนะจ้างซ่อมบ้านพักอาศัยข้าราชการถนน16และ17 (26ม.ค.59)


*************************สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนการบิน***********************