ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ กองบัญชาการ
                         โรงเรียนการบิน

Image

" กองบัญชาการ โรงเรียนการบิน
เป็นที่บริหารจัดการและปกครองบังคัญบัญชา
ของผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน รวมทั้งอำนวยการประสานงาน
ควบคุมกำกับการและดำเนินการให้เป็นไปตามภารกิจ
ของโรงเรียนการบิน"

:: พลอากาศตรี สุวรรณ ขำทอง ผู้บัญชาการ โรงเรียนการบิน ::


Link
หน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการ โรงเรียนการบิน

>> แผนกธุรการ กองบัญชาการ โรงเรียนการบิน
>> แผนกกำลังพล กองบัญชาการ โรงเรียนการบิน
>> แผนกกิจการพลเรือน กองบัญชาการ โรงเรียนการบิน
>> ฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการ โรงเรียนการบิน
           
           นยข.ฯ            นกบ.ฯ            นตฐ.ฯ            น.นิรภัยฯ

           นธน.ฯ            อศจ.ฯ            นงป.ฯ             นทสส.ฯ
    

Link น่าสนใจ