บทเพลง มาร์ชโรงเรียนการบิน


                     โรงเรียนการบินถิ่นฝึกศึกษา          ผู้ปกป้องท้องนภาแดนสยาม
                 พร่ำฝึกสอนเช้าเย็นไม่เว้นยาม           ติดปีกอาร์มสมเป็นนักบินที่ดี
                 แม้ลำบากยากเย็นสักเพียงใด             ใจก็ไม่ท้อถอยหลบเลี่ยงหนี
                 แม้ความตายอยู่ตรงหน้าทุกนาที        อย่าได้หวังพวกเรานี้จะหวั่นภัย
                 ชาติ ศาสนา มหากษัตริย์ ยิ่งชีวิต       พร้อมยอมปลิดชีพนี้ทดแทนได้
                 หวังตอบแทนพระคุณยิ่งสิ่งใด            เพื่อให้ไทยเป็นไทยอยู่นิรันดร

 

บทเพลง ชีวิตครูการบิน

                        ชีวิตครูการบิน             เหมือนดังปักษิน        โผบินจากรังรวง
                ค่ำเช้าเราเฝ้าห่วง                ศิษย์เราทั้งปวง            เจ้าบินได้หรือยัง
                เหนื่อยกายใจรอนรอน        จะนั่งจะนอน              ใจพะวงพะวัง
                ถึงศิษย์ที่เราสอนสั่ง             บางครั้ง                      แอบนั่งถอนใจ
                โอ้นี่แหละหนา                     ภาระ                          อันยิ่งใหญ่
                ศิษย์บินได้คราใด                ความเหนื่อยกายใจ    ก็มลายไปพลัน
                บิน บ่าย ค่ำ เช้า                  ครูอย่างเรา                 ไม่เห็นสำคัญ
                มีความหวังใจไว้มั่น            ว่าศิษย์เรานั้น              จบเป็นนักบินที่ดี