วันสถาปนา โรงเรียนการบิน
12 ธันวาคม 2559

 

   Last update

22 พ.ค. 60 : 21.00 น.

22-05-60

การต้อนรับ
คณะนักเรียนพยาบาล
ทหารอากาศ ชั้นปีที่ ๒

 

update 22-05-60 :21.00น.
 
19-05-60
update 22-05-60 :15.32น.
 
19-05-60
update 22-05-60 :15.32น.
 
18-05-60
update 18-05-60 :22.35น.
 
18-05-60
update 18-05-60 :22.35น.
 
17-05-60
update 18-05-60 :22.35น.
 
17-05-60
update 18-05-60 :22.35น.
 
17-05-60
update 18-05-60 :22.35น.
 
17-05-60
update 18-05-60 :22.35น.
 
17-05-60
update 18-05-60 :22.35น.
 
16-05-60
update 17-05-60 :12.50น.
 
15-05-60
update 16-05-60 :12.47น.
 
15-05-60
update 16-05-60 :12.47น.
 
11-05-60
update 12-05-60 :20.15น.
 
11-05-60
update 12-05-60 :20.15น.
 
11-05-60
update 12-05-60 :20.15น.
 
09-05-60
update 12-05-60 :20.15น.
 
09-05-60
update 09-05-60 :20.35น.
 
09-05-60
update 09-05-60 :20.35น.
 
09-05-60
update 09-05-60 :20.35น.
 
08-05-60
update 08-05-60 :14.57น.
 

 

 

 

 

 

 
ดูรายละเอียดคลิกเลย

  

 


ประมวลภาพกิจกรรม เดือน เม.ย. ๖๐

บางอ้อ : เหินฟ้า ตามติดภารกิจชีวิตเจ้าเวหา
(10 เม.ย. 2559)


 

*************************************

เพลง "หัวใจของพ่อ"


"บรรยายสรุปภารกิจ โรงเรียนการบิน"


  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน่วยขึ้นตรง กองทัพอากาศ
(ส่วนบัญชาการ)
ส่วนกำลังรบ
ส่วนส่งกำลังบำรุง ส่วนการศึกษา

ส่วนกิจการพิเศษ

เว็บไซต์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนการบิน