ประวัติพระพุทธศรีนภาภิธรรม

 ภาพพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธศรีนภาภิธรรม

 
 


ประวัติศาลเจ้าพ่อเสือ