ประวัติพระพุทธศรีนภาภิธรรม

 ภาพพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธศรีนภาภิธรรม

 
 


ประวัติศาลเจ้าพ่อเสือ

 
พิธีเปลี่ยนฉัตรใหม่
 
 
พิธีพุทธาภิเษกวิหารพระพุทธศรีนภาภิธรรม
 
 
การสร้างเหรียญเจ้าพ่อเสือ